ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕІНЖИНІРИНГ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ :ЕВОЛЮЦІЯ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Валерій Андрійович Фадеев Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-2535-9039
  • Олена Володимирівна Набока Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-3997-5481
  • Катерина Сергіївна Мехович Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-004X.2023.2(8).13

Ключові слова:

глобалізація, цифровізація, цифрова трансформація, цифрова зрілість, технологічний реінжиніринг, технології форсайта

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання сучасного розвитку машинобудування України.  Відзначено, що для економіки України початку ХХ1 століття характерно катастрофічне скорочення обсягів виробництва та прогрессируюча деградація технічної бази промислових підприємств, що послужило згортанню як простого, так і розширеного відтворення у багатьох галузях народного господарства. Впоратись з цією небезпечною тенденцією може лише промисловість та її провідна  галузь – машинобудування. Умови, в яких належить функціонувати промисловому комплексу України в найближчій перспективі знаходяться  під впливом ринкового механізму саморегуляції, з одного боку,   різних коригувальних впливів з боку державних органів керування та ряду суб’єктивних та об’єктивних факторів. Найбільш впливовими факторами визначено глобалізацію, цифрову трансформацію ,пандемію, військові конфлікти, тощо. Надано стислу інформацію щодо сутності цих процесів. Зазначено, що глобалізація економіки – складний та суперечливий процес. З одного боку, вона полегшує господарську взаємодію між державами, що створює умови для доступу країн до передових досягнення людства, забезпечує економію ресурсів, стимулює світовий прогрес. З іншого, глобалізація несе негативні наслідки: закріплення периферійної моделі економіки, втрату своїх ресурсів країнами, що не входять до «золотого мільярда», розорення малого бізнесу, поширення на слабкі країни глобалізації і конкуренції, зниження рівня життя та ін. Зазначено, що  Україна   поступово розвивається у галузі цифрової технології та цифрової трансформації, але все ще має значний потенціал для подальшого розвитку. Важливим критерієм якості процесу ЦТ у бізнесі стає рівень «цифрової зрілості», а його підвищення – бізнес-стратегія. Така зрілість визначається як поступовий і цілеспрямований процес організаційного навчання, що обумовлює реакцію на цифрове конкурентне середовище, що виникає і змінюється.  Під недостатньою зрілістю бізнес-процесів розуміється низький рівень процесного управління в компанії, де не визначені та не регламентовані основні та допоміжні процеси, їхня автоматизація здійснюється хаотично, має локальний характер, процеси не адаптовані під плановані до впровадження новітні технології. Авторами запропоновано підхід до здійснення технологічного реінжинірингу з використанням технологій форсайту на підприємствах машинобудування із попередньою діагностикою готовності компаній до цифрових перетворень, яка відповідає  рекомендаціям  стандарту TOGAF  та має здійснюватися у межах формування архітектурного бачення компанії на початковому етапі реалізації трансформаційного проєкт.

Біографії авторів

Валерій Андрійович Фадеев, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор

Олена Володимирівна Набока, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук, професор

Посилання

[Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: http://upr–search.com.ua/44– promyshlennost–ukrainy–obshhij–vzglyad.html

Mekhovich S.A.Ekonomicheskie problemy gibkih proizvodstvennyh sistem: Monografiya.-Har'kov:NTU «HPI»,2007.-232 s.

Mekhovich S.A.Formirovanie regional'nyh mezhotraslevyh svyazej na osnove koncepcii tekhnologicheskogo reinzhiniringa: monografiya / Mekhovich S.A., – H: «Shchedra sadiba plyus». – s. 352, pril. 7., rus., ukr.

Іgor Sharov. Vіd mrії – do dії! – K.: Art Ekonomі, 2016. – S. 118. ISBN 978-617-7289-19-6

[Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: file://localhost/C:/Users/1/Desktop/vse%20pro%20vse.09.10.13/vse%20o%20modernizacii/teoriya%20modern13.mht

Demirkan H., Spohrer J. C., Welser J. J. Digital Innovation and Strategic Transformation. IT Professional. 2016:14–18. URL: https://doi.org/10.1109/MITP.2016.115.

[Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/deloitte-digital-maturity-model. PDF).

[Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: (https://www.gartner.com/imagesrv/ symposium/ orlando/docs/2014GartnerSymposiumconsultingDigitalBusiness.pdf).

Gartner (2019) Gartner hype cycle. Available at: [Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle (acc.17Jan. 2019).

Matt S., Hess T., Benlian A. (2015) Digital transformation strategies. Business & Information Systems Engineering, vol. 57, no 5, pp. 339–343.

Bashkirova O.V., Dolganova O.I. (2017) Smart company. Strategy and tactics of creation. Moscow: Economics (in Russian).

Maor D., Reich A., Yocarini L. (2017) The people power of transformations. [Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/

our-insights/the-people-power-of-transformations (accessed 05 February 2019).

IDG Communications (2018) State of digital business transformation. Available at: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1624046/Digital%20Business%20 Executive%20Summary_FINAL.pdf (accessed 04 December 2018).

Bourne V. (2018) Measuring business transformation progress around the world. [Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/

digital-transformation-index.htm# (accessed 05 February 2019).

Fitzgerald M., Kruschwitz N., Bonnet D., Welch M. (2013) Embracing digital technology a new strategic imperative. Massachusetts Institute of Technology.

5 PwC (2018) Digital champions. Global study of digital operations in 2018. PwC.

37 IT Verlag f r Informationstechnik GmbH (IT-Daily.net) (2018) Limitierte IT-ressourcen bremsen die digitalin transformation. [Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії:

https://www.it-daily.net/shortnews/20011-limitierte-it-ressourcen-bremsen-die-digitalen-transformation (accessed 16 February 2019).

Centre for Strategic Futures, n.d. Who We Are [WWW Document]. URL https://www.csf.gov.sg/who-we-are/ (accessed 8.23.19).

[Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: http://ni.biz.ua/3/3_5/3_59500_metodika-TOGAF.html#google_vignette

[Elektronnij resurs.] Dzherelo іnformacії: http://ni.biz.ua/3/3_5/3_59500_metodika-TOGAF.html#google_vignette

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03