АЛГОРИТМ ПОШУКУ В УМОВАХ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ВАРІАНТІВ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕХАНООБРОБКИ НА ЗАДАНІЙ МНОЖИНІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Шелковий Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7414-4854
  • Дмитро Віталійович Феденюк Науково виробниче об`єднання "Павлоградський хімічний завод", Ukraine
  • Валерій Іванович Летюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9600-2371
  • Сергій Олександрович Мироненко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0009-0005-8076-459X
  • Михайло Григорович Іщенко АТ Укренергомашини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2251-5104

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-004X.2023.2(8).05

Ключові слова:

обробка металів різання, структура технологічного процесу, основне технологічне обладнання, сумарний час обробки, варіанти обробки, оптимізація структури технологічного процесу

Анотація

У статті описано алгоритм формування множини варіантів структур технологічних процесів (ТП) обробки металів різанням на заданій множині технологічного обладнання та послідовності виконання операцій в умовах серійного виробництва. Варіанти технологічних процесів представлені у вигляді граф-дерева, що враховує послідовність виконання операцій та можливості використання для цього основного технологічного обладнання. Алгоритм генерації варіантів ТП призначений для формування у системі імітаційного моделювання виробничого процесу найбільш раціонального поєднання послідовності технологічних операцій та обладнання, на яких вони реалізуються. Як критерій відбору варіантів ТП використано сумарний час їх виконання. Алгоритм вбудовується у програмне забезпечення системи імітаційного моделювання виробничих систем GPS. Він реалізований серед пакету Mathcad 15, а як приклад розрахунків представлено формування організаційно-технологічної структури ділянки механічної обробки лопаток турбін парової турбіни в ВАТ «ТУРБОАТОМ».

Біографії авторів

Олександр Миколайович Шелковий, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор

Михайло Григорович Іщенко, АТ Укренергомашини

Кандидат технічних наук

Посилання

Avtomatizatsiya proyektirovaniya tekhnologii v mashinostroyenii / B.E. Chelishchev. I.V. Bobrov. A. Gonsales-Sabater i dr. // Pod red. akad. N.G. Bruyevicha.- M.: Mashinostroyeniye. 1987.- 264s.

Arnold V. I. Dopolnitelnyye glavy teorii differentsialnykh uravneniy. —M.: Nauka. 1978. —304 s.

Belyanin P.N.. Leshchenko V.A. Gibkiye proizvodstvennyye sistemy. - M.: Mashinostroyeniye. 1984.- 360s.

Gibkiye proizvodstvennyye kompleksy //Pod red. P.N. Belyanina. V.A. Leshchenko. - M.: Mashinostroyeniye. 1984.- 384s.

Gibkoye avtomaticheskoye proizvodstvo //V.O. Azbel. V.A. Egorov. A.Yu. Zvonitskiy i dr.: Pod obshch. red. S.A. Mayorova. - L.: Mashinostroyeniye. 1985.- 454s.

Gnuchkі virobnichі sistemi: navchalniy posіbnik dlya studentіv napryamku 131- Іnzhenerna mekhanіka /І.E. Yakovenko. O.A. Permyakov. O.M. Shelkoviy – Kharkіv: Disa plyus. 2019. – 246 s.

Dovbnya N.M.. Kondratyev A.N.. Yurevich E.I. Robotizirovannyye tekh-nologicheskiye kompleksy v GPS. – L.: Mashinostroyeniye. Leningr. otd-niye. 1990. – 303s.

Zhdanov B.І. Kontseptsіya ta іnzhenerna metodologіya proyektuvannya vіrtualnogo tekhprotsesu mekhanoobrobki v mashinobuduvannі : Avtoref. dis.. kand. tekhn. nauk (05.02.08 ; 05.13.05) / Natsіonalniy tekhnіchniy un-t Ukraїni "Kiїvskiy polіtekhnіchniy іn-t". — K.. 1997. — 25s.

Imitatsionnoye modelirovaniye proizvodstvennykh sistem //Pod obshch. red. A.A. Vavilova. - M.; Berlin: Mashinostroyeniye: Tekhnika. 1983. - 416s.

Kotov V.E. Seti Petri. - M.: Nauka. 1984. - 158s.

Lishchinskiy L.Yu. Strukturnyy i parametricheskiy sintez gibkikh proizvodstvennykh sistem. – M. Mashinostroyeniye. 1990. – 312s.

Lobanov L.A. Issledovaniye vliyaniya razmernoy struktury variantov bazirovaniya detaley na kolichestvo tekhnologicheskikh perekhodov. - Moskovskiy tekstilnyy institut. - M.. 1986.- 10s.

Mitrofanov S.P.. Gulnov Yu.A.. Kulikov D.D. Primeneniye EVM v tekhnologicheskoy podgotovke seriynogo proizvodstva. - M.: Mashino-stroyeniye. 1981.- 287s.

Morev Dimitr. Matematichni modeli za opisaniye na struktura ta tekhnologichnete protsesi pri avtomatiziranoto im proyektirane //Mashinostroyene.- 1985.- 34. № 11.- S.497-499.

Organizatsionno-tekhnologicheskoye proyektirovaniye GPS /V.O. Azbel. A.Yu. Zvonitskiy. V.N. Kaminskiy i dr.; Pod obshch. red. S.P. Mitrofa-nova. L.: Mashinostroyeniye. Leningr. Otd-niye. 1986.-294s.

Petrov Yu.P. Variatsionnyye metody teorii optimalnogo upravleniya. - 2-e izd. pererab. i dop. - L.: Energiya. 1977. - 280s.

Poluektov M.V.. Kurnikov S.V. Postroyeniye sistemy avtomatiziro-vannogo proyektirovaniya tekhnologicheskikh protsessov (APTP) dlya GAP //Materialy mezhotraslevoy konferentsii "Progress 84". - M.: VIMI. 1985. - 186s.

Poteyko A.D.. Timofeyev Yu.V.. Mazur L.E. Effektivnost protsessov mekhanicheskoy obrabotki v massovom proizvodstve. - K.: Tekhnika. 1980.- 157s.

Robototekhnika i gibkiye avtomatizirovannyye proizvodstva. V 9-i kn. Kn. 6. Tekhnicheskaya imitatsiya intellekta: Ucheb. Posobiye dlya vtu-zov/V.M. Nazaretov. D.P. Kim; Pod obshch. red. I.M. Makarova. - M.: Vyssh. shk.. 1986.-144s.

Robochі protsesi visokikh tekhnologіy v mashinobuduvannі: Navch. Posіb-nik / Za redaktsієyu A.І. Grabchenka. - Kharkіv. KhDPU. 1999r. - 436s.

Sistemnoye proyektirovaniye integrirovannykh proizvodstvennykh kom-pleksov /Pod obshch. red. V.M. Ponomareva. - L.: Mashinostroyeniye. Leningr. Otd-niye. 1986. - 319 s.

Sleptsov A.I.. Yurasov A.A. Avtomatizatsiya proyektirovaniya upravlyayushchikh sistem gibkikh avtomatizirovannykh proizvodstv //Pod red. B.N. Malinovskogo. - K.: Tekhnіka. 1986. - 110s.

Tekhnologicheskaya podgotovka gibkikh proizvodstvennykh sistem /S.P. Mitrofanov. D.D. Kulikov. O.N. Milyayeav. B.S. Padun; Pod obshch. Red. S.P. Mitrofanova. –L.: Mashinostroyeniye. Leningr. otd-niye. 1987. – 352s.

Tilipalov V.N.. Veremeyev A.N. Algoritm kachestvennoy otsenki sinteziruyemykh variantov marshrutnykh tekhnologicheskikh protsessov po kri-teriyu proizvoditelnosti. - Dep. rukopis v VNIITEMR 17.03.86.- № 126-MSh86.- Mogilevskiy mashinostroitelnyy institut. - Mogilev. 1986.- 5s.

Tsvetkov V.D. Sistema avtomatizatsii proyektirovaniya tekhnologiche-skikh protsessov. - M.: Mashinostroyeniye. 1972.- 240s.

Tsvetkov V.D. Formalizatsiya postroyeniya marshrutov obrabotki korpusnykh detaley dlya GAP //Avtomatizatsiya tekhnologicheskoy podgotov-ki proizvodstva. - Sverdlovsk. 1986.- S.122-134.

Shelkoviy O.M.. Gasanov M.І.. Zakovorotnіy O.Yu.. Glavcheva Yu.M.. Letyuk V.І.. Fedenyuk D.V. Model formuvannya dopomіzhnikh mashinnoruchnykh tekhnologіchnikh operatsіy // Vіsnik Natsіonalnogo tekhnіchnogo unіversitetu «KhPІ». Serіya: Tekhnologії v mashinobuduvannі = Bul-letin of the National Technical University "KhPI". Series: Techniques in a machine industry: zb. nauk.pr. / Nats. tekhn. un-t «Kharkіv. polіtekhn. іn-t». – Kharkіv : NTU «KhPІ». 2022. – № 2 (6) 2022. – S. 31–42. – ISSN 2079-004Kh. DOI: 10.20998/2079-004X.2022.2(6).05

Shelkoviy O.M.. Skorkіn A.O. Kompyuterna programa “GPM-3D” //Svіdotstvo pro regіstratsіyu avtorskogo prava na tvіr № 47545 vіd 31.01.2013.

Shelkoviy O.M.. Fedenyuk D.V. Postanovka zadachі pіdvishchennya efektivnostі sistem mekhano-skladalnogo virobnitstva na osnovі trivimіrnogo modelyuvannya //Vіsnik Natsіonalnogo te-khnіchnogo unіversitetu "Kharkіvskiy polіtekhnіchniy іnstitut": Zbіrka naukovikh prats. Tema-tichniy vipusk Tekhnologії v mashinobuduvannі. - Kharkіv: NTU "KhPІ". - 2010. - №24. - S.95 -111.

Shelkovoy A.. Klochko A.. Naboka E. Imitatsionnoye modelirovaniye v zadachakh mekhano-sborochnogo proizvodstva /Avtory: Shelkovoy A.. Klochko A.. Naboka E. ? Saarbr?cken. Ger-many: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2015. - 528 s.

Yakovlev E.I. Mashinnaya imitatsiya. - M.: Nauka. 1975. - 158s.

Yampolskiy L.S.. Polishchuk M.N. Optimizatsiya tekhnologicheskikh protsessov v gibkikh proizvodstvennykh sistemakh K.: Tekhnika. 1988. - 175s.

Yang S. Sistemnoye upravleniye organizatsiyey. - M.: Sov. Radio. 1972. - 456s.

Adamszyk, P., Ernst, G.: Macro-Anwendung in EXAPT. Nutzung der Gruppentechnologie zur rationallen NC - Teileprogrammierung. tz für Metallbearbeitung 76 (1982) 8/12, S. 32-40.

Dobrotvorskiy, S., Basova, Y., Yepifanov, V., Letiuk, V., Dobrovolska, L., Shelkovyi, O. (2023). Natural Vibrations of a Turbine Blade During Milling. In: Cioboată, D.D. (eds) International Con-ference on Reliable Systems Engineering (ICoRSE) - 2022. ICoRSE 2022. Lecture Notes in Net-works and Systems, vol 534. pp 57–69. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15944-2_6

Sergey Dobrotvorskiy, Yevheniia Basova, Vitalii Yepifanov, Valerii Letiuk,Ludmila Dobrovolska and Oleksandr Shelkovyi. Natural Vibrations of a Turbine Blade During Milling. In: Cioboată D.D. (eds) International Conference on Reliable Systems Engineering (ICoRSE) - 2022. ICoRSE 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, Cham.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03