СУЧАСНИЙ СТАН ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ НА ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ ІЗ ЧПК

Автор(и)

  • Євген Васильович Мироненко Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5440-2900
  • Віктор Дмитрович Ковальов Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine
  • Яна Василівна Васильченко Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine
  • Галина Петрівна Клименко Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine
  • Сергій Леонідович Миранцов https://orcid.org/0000-0002-1085-3467

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-004X.2023.2(8).03

Ключові слова:

лезова обробка, важкі токарні верстати, система збірного модульного інструменту, надійність, стружкоутворення, багатокритеріальна оптимізація

Анотація

У статті розглянуто аналіз сучасного стану проблеми лезової обробки, розглянуті шляхи підвищення ефективності процесу обробки на важких та унікальних верстатах, системи збірного інструменту, надійність інструменту, зроблено оцінку методів забезпечення задовільного стружкоутворення та їх технологічних можливостей, розглянуті методи багатокритеріальної оптимізації, визначені напрямки наукового пошуку, сформульовано мету та завдання дослідження. Уперше опубліковано наукові основи створення систем блочно-модульного інструменту для важких верстатів, які містять: принципи створення систем блочно-модульного інструменту на основі кваліметричного оцінки станів процесу механічної обробки і можливих відмов технологічної системи, властивостей й критеріїв їхньої оптимізації, визначення вагомостей критеріїв; основи конструювання елементів блочно-модульного інструменту з урахуванням оцінки напружено-деформованого стану та жорсткості їх основних вузлів, створення математичної моделі процесу дробління стружки різальними елементами та його імовірнісної оцінки.

Біографії авторів

Євген Васильович Мироненко, Донбаська державна машинобудівна академія

Доктор технічних наук, професор

Віктор Дмитрович Ковальов, Донбаська державна машинобудівна академія

Ректор, доктор технічних наук, професор

Яна Василівна Васильченко, Донбаська державна машинобудівна академія

Доктор технічних наук, професор

Галина Петрівна Клименко, Донбаська державна машинобудівна академія

Доктор технічних наук, професор

Сергій Леонідович Миранцов

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Teoriya proyektirovaniya i instrument yego informatsionnogo obespecheniya: marketing, kvalimetriya, nadezhnost' i optimizatsiya. /G.L. Khayet, V.S. Guzenko, L.G. Khayet, Ye.V. Mironenko.: Pod obshch. red. G.L. Khayeta.- Kramatorsk: DGMA, 1994.-370 s.

Klimenko G.P., Osnovy ratsional'noy ekspluatatsii rizal'nogo instrumenta na vazhnykh verstatakh. Aftoref. dis. doktor tekhnicheskikh nauk. 05.03.01. NTU Ukrainskiy Kiyevskiy politekhnicheskiy institut. – 2002. – 32 s.

Mironenko Ye.V. Primeneniye reztsov s tverdosplavnymi reztsami s iznosostoykimi pokrytiyami pri poluchistovoy obrabotke valkov prokatnykh stanov / Ye. V. Mironenko, V. S. Guzenko, V. V. Kalinichenko, V. V. Noskov // Nadíyníst' ínstrumentu i optimízatsíya tekhnologíchnikh sistem : sbírnik naukovikh prats'. – Kramatorsk, 2015. – Vip. 37. – S. 40–47. – ISSN 2222-9000.

Ekspluatatsiya zbírnikh ríztsív / G.P. Klimenko, Ê.V. Mironenko, V.S. Guzenko, YA.V. Vasil'chenko, M.V. Shapovalov. – Kramatorsk: DDMA, 2015. – 83 s. ISBN 978-966-379-732-8.

Mironenko Ê.V. Analiz shlyakhov zaberezheniya energoefektivnosti protsessov mekhanicheskoy obrabotki detaley u sukhogo mashinostroyeniya / Ê.V. Mironenko, V.V. Kalíníchenko, D.Ê. Guzenko // Suchasní tekhnologíí̈ v mashinostroyenii: zb. nauk. prats'. – Khar'kov: NTU «KHPÍ». – 2018. – Vip 13. –S.159-172. – ISSN 2079-7499.

Grechishnikov V.A. Instrumental'noye obespecheniye bezopasnogo proizvodstva [Tekst]: Ucheb. dlya mashinostr. spets. vuzov. / V.A. Grechishnikov, A.R. Maslov, YU.M. Solomentsev i dr. – M. Vyssheye. shk. 2001. – 271 s.: il.

Marslov A.R. Prisposobleniya dlya metallorezhushchego oborudovaniya. Spravochnik [Tekst] / A.D. Makarov. – M.: Mashinostroyeniye, 1996. – 241 s. il.

Gzhirov R.I. Instrumental'nyye sistemy bezopasnogo proizvodstva [Tekst]: Ucheb. posob. / R.I. Gzhirov, V.A. Grechishnikov, V.G. Lagoshev – Sankt-Peterburg: Politekhnika, 1993. – 399 s. il.

Grabchenko A.I. Sistemnyye obosnovaniya sozdaniya agregatno-modul'nogo instrumenta i tselesoobraznogo rabochego protsessa [Tekst] / A.I. Grabchenko, Ye.V. Mironenko // Rezaniye i instrument v tekhnologicheskikh protsessakh. – Mezhd. nauchn. - tekhn. sbornik. – Khar'kov: NTU «KHPI». 2003. – Vyp. 64. – S. 47 - 52.: il.

Proyektirovaniye blochno-modul'nykh instrumentov dlya peredachi tokarnykh stankov [Tekst] / Ye.V. Mironenko, A.N. Kravtsov; Donbasskaya gosudarstvennaya mashinostroitel'naya akademiya; Zakrytoye aktsionernoye ob-vo "ONIKS". Kramatorsk: DGMA; Irbit: ONIKS, 2015 - 299 s. ISBN 978-5-906703-01-9.

Grechishnikov V.A., Lukina S.V., Veselov A.YA. Issledovaniye deformirovannogo sostoyaniya sbornogo poiska elementa metodom konechnykh elementov. //IV Mezhdunarodnyy kongress «Konstruktorsko-tekhnologicheskaya informatika 2000», Moskva, 2000: KTI – 2000: Tr. kongr. T1.M.2000. – S.158 – 160.

Mironenko Ye.V. Analiticheskiye issledovaniya stress-deformirovannogo sostoyaniya agregatno-modul'nykh struktur reztsov [Tekst] / Ye.V. Mironenko // Nadezhnost' instrumenta i optimizatsiya tekhnologicheskikh sistem. Sb. nauchn. trudov. – Kramatorsk – Kiyev: DGMA, vyp. № 13. 2003. - S. 47 - 51.: il.

Ravskaya N.S., Rudakov K.N., Novikov A.N. Raschet ob"yema ostrogo-deformirovannogo sostoyaniya zuba otreznoy pily, armirovannogo tverdym splavom. //Progresivna tekhnika i tekhnologíya mashinostroyeniya, priladobuduvannya i svaryuval'nogo proizvodstva. – Kiyev: Vishcha shkola, 1998. – S.369 – 373.

G.P. Klimenko Issledovaniye nablyudeniya sledstviya obnaruzheniya plastin po tsilindricheskomu otverstiyu na tolshchinu kharakteristik sbornogo reztsa / G.P. Klimenko, V.S. Guzenko, I.I. Polupan // Vísnik Natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta «KHPÍ». Zbírnik naukovikh prats'. Seriya: Tekhnologii v mashinostroyenii. – Khar'kov.: NTU «KHPÍ». – 2015. – № 4 (1113). – S.101-103. – ISSN 2079-004Х.

Mironenko Ye. V. Postroyeniye modeli tekhnologicheskoy sistemy tyazhelogo karusel'nogo stanka / Ye. V. Mironenko, S. L. Mirantsov, D. G. Kovalov // Vísnik Natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta "KHPÍ". Seriya : Tekhnologii v mashinostroyenii. – 2015. – № 42. – S. 172–182. – ISSN 2079-0023.

Myronenko Y. V., Mirantsov S. L., Polupan I. I., Huzenko V. S. Research of fluctuations of combined cutters while wheelset renewal process. In: Modern trends in material processing. Vol. 1: Scientific Monography. Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja: 2018. – 350 pр. –

ISBN 978-86-6075-065-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03