МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТОЧНОСТІ ПРИ ЧИСТОВОМУ ЗУБОФРЕЗУВАННІ

Автор(и)

  • Євген Васильович Мироненко Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine
  • Віктор Дмитріевич Ковальов Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine
  • Яна Василівна Васильченко Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine
  • Галина Петрівна Клименко Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine
  • Валерій Андрійович Фадеєв Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine
  • Максим Валерійович Шаповалов Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-004X.2022.1(5).07

Ключові слова:

імітаційне математичне моделювання, зубофрезерування, прогнозування похибок, зубчасті колеса, механічна обробка, принцип суперпозиції

Анотація

У статті розглянуто новий підхід до прогнозування похибок механічної обробки зубчастих коліс базується на принципах суперпозиції, векторному характер складових похибки і методі статистичного математичного моделювання методом Монте – Карло. Відмінністю реального формоутворення від номінального (ідеального) є наявність відхилень геометрії реальних профілів від номінальних. Основними кінцевими завданнями, які повинні бути вирішені при дослідженні закономірностей реального формоутворення, є задачі прогнозування з заданою вірогідністю виникаючих похибок.Аналіз механізмів формування похибок зубчастих коліс свідчить про те, що елементарні похибки технологічних систем операцій зубообработки характеризуються випадковими числовими характеристиками, що визначають величину і характер входження у відповідні комплексні складові, які, в свою чергу, взаємодіючи між собою, визначають досліджувані похибки зубчастих коліс.

Посилання

Tekhnologicheskie sposoby` povy`sheniya tochnosti zubofrezerovaniya universal`ny`mi chervyachny`mi frezami / Yu. V. Timofeev, E. V. Mironenko, A. A. Klochko, V. F. Shapovalov, O. E. Mironenko // – Vi`snik Naczi`onal`nogo tekhni`chnogo uni`versitetu «Kharki`vs`kij poli`tekhni`chnij i`nstitut» – Kharki`v: NTU KhPI`, 2010. – # 25. – S. 134–141.

. Tekhnologicheskie osobennosti obrabotki krupnomodul`ny`kh zakalenny`kh zubchaty`kh koles [Tekst] / N.V. Kravczov, Yu.V. Timofeev, A.A.Klochko [i dr.]; Nauch. Red.. A.A.Permyakov; VolGTU – Tol`yatti: ZAO «ONIKS», 2012 – 254 s., il., tabl.; - (Seriya: Upravlenie kachestvom tekhnologicheskikh proczessov v mashinostroenii / obshh. red. Yu.M. Solomenczev), ISBN 978-59903090-6-7.

Klochko A. A. Tekhnologiya chistovoj lezvijnoj obrabotki krupnomodul`ny`kh zakalenny`kh zubchaty`kh koles / A. A. Klochko // – Vestnik Chernig. gos. tekhnolog. un-ta. – 2011. – # 2(49). – S. 58–68.

Shelkovoj A. Imitaczionnoe modelirovanie v zadachakh mekhanosborochnogo proizvodstva /A. Shelkovoj, A. Klochko, E. Naboka // – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 528 s.: il. Na russkom yazy`ke. ISBN-13: 978-3-659-69172-0, ISBN-10: 3659691720, EAN:9783659691720.

Ryabchenko S.V. Profi`l`ne shli`fuvannya zubchastikh koli`s reduktori`v ochisnikh kombajni`v/ S.V. Ryabchenko, O.M.Koval`chuk, V.V. Nezhebovs`kij, R.A. Berezhnij, O.O. Shilkov, O.O. Klochko// I`nstrumental`ne materi`aloznavstvo: Zbi`rnik naukovikh pracz`. – Vip.24. – Kiyiv: I`NM i`m.V.M. Bakulya NAN Ukrayini. 2021. – S. 464-470.

Okhri`menko O.A., Klochko O.O., Gasanov M.I., Zakovorotnij O.Yu., Ryabchenko S.V. Proektuvannya chervyachnikh frez dlya zubchastikh koli`s z pripuskom pi`d zuboshli`fuvannya. I`nformatika, upravli`nnya ta shtuchnij i`ntelekt. Tezi vos`moyi mi`zhnarodnoyi naukovo-tekhni`chnoyi konferenczi`yi. – Kharki`v: NTU "KhPI`", 2021. – S. 102 – 104.

Permyakov O.A., Klochko O.O., Kamchatna-Stepanova K.V., Novi`kov F.V. Cherv'yachna freza z rozdi`l`noyu skhemoyu formoutvorennya z povorotnimi neperetochuvanimi ri`zal`nimi elementami. Novy`e i netradiczionny`e tekhnologii v resurso- i e`nergosberezhenii: Materialy` mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferenczii, 22-24 sentyabrya 2021 g., g. Odessa. – Odessa: Gosudarstvenny`j universitet «Odesskaya politekhnika», 2021. – S. 133 – 134.

Osoblivosti` pobudovi algoritmi`v metoda grupovogo vrakhuvannya argumenti`v. Klochko O.O., Korbut Ye.V., Ravs`ka N.S., Rodi`n R.P., Parnenko V.S. Zbi`rnik naukovikh pracz` KhI` Vseukrayins`koyi naukovo-tekhni`chnoyi konferenczi`yi z mi`zhnarodnoyu uchastyu «Proczesi mekhani`chnoyi obrobki, verstati ta i`nstrument», 5–6 listopada 2021 roku. – Zhitomir : Derzhavnij uni`versitet «Zhitomirs`ka poli`tekhni`ka», 2021. – S. 137 –139.

. Permyakov O.A., Klochko O.O., Kamchatnaya-Stepanova O.V., Koval`ov V.D., Vasil`chenko Ya.V., Sapon S.P. Modelyuvannya tekhnologi`chnikh proczesi`v obroblennya velikomodul`nikh zubchastikh koli`s. Kompleksne zabezpechennya yakosti` tekhnologi`chnikh proczesi`v ta sistem (KZYaTPS – 2021) : materi`ali tez dopovi`dej XI` Mi`zhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenczi`yi (m. Cherni`gi`v, 26–27 travnya 2021 r.) : u 2 t. / Naczi`onal`nij uni`versitet «Cherni`gi`vs`ka poli`tekhni`ka» [ta i`n.] ; vi`dp. za vip.: Yeroshenko Andri`j Mikhajlovich [ta i`n.]. – Cherni`gi`v : NU «Cherni`gi`vs`ka poli`tekhni`ka», 2021. – T. 1. – S. 73 – 74.

Kamchatna – Stepanova K. Methodology for the development of a model for managing the quality and productivity of shaping when processing hardened coarse-modular gears. / V. Kovalov , Y. Vasylchenko, M. Shapovalov, O. Antsyferova, K. Kamchatna - Stepanova // I`nformatika, upravli`nnya ta shtuchnij i`ntelekt. Tezi s`omoyi mi`zhnarodnoyi naukovo-tekhni`chnoyi konferenczi`yi (17 19 listopada 2020 r.). Kharki`v Kramators`k – Kharki`v, NTU «KhPI`», 2020. S. 36 - 38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-28