Новітні підходи до втілення ризик-орієнтованого підходу та удосконалення інструкції з охорони праці

Автор(и)

  • Viacheslav Vоlоdymyrovych Berezutskyi Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7318-1039
  • Olha Igoryvna Ilinska Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6617-5354

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-004X.2020.2.10

Ключові слова:

Ризик, ризик орієнтований підхід, оцінка ризику, інструкції, безпека праці, професійний ризик, ідентифікація ризиків, умови праці.

Анотація

Розглянуто новітні підходи щодо розробки інструкцій з охорони праці, на заміну тим, які існують вже багато років, та жодного разу
не враховували зміни у нормативах та законодавчих документах. Показано що за останні 20 років докорінно змінилася законодавча база
України та підприємства набули більшої самостійності, а разом з тим підприємства стали більше уваги приділяти Євроінтеграції та
прагнути відповідності світовим стандартам, які спрямовано на використання ризик-орієнтованих технології. Визначено, що методики
складання інструкцій не враховують світові ризик-орієнтовані стандарти, тому що методика складання їх застаріла та має дуже спрощений
вигляд . Пропонується нова форма інструкції з охорони праці для працівників на робочому місці, яка відповідає новітнім підходам в
управлінні професійною безпекою та базується на ризик-орієнтованому підході. Запропоновано нову форму інструкції з охорони праці, що
вміщує дані по оцінці професійних ризиків. Обґрунтовано переваги запропонованої форми інструкції, яка враховує вимоги стандарту ISO
12000 та враховує попередні види інструкцій, тобто, наводить небезпечні та шкідливі чинники на робочому місці та заходи, які необхідно
передбачити задля їх усунення або захисту працівників. Знайдено та показано методологію визначення ризиків та їх якісних та кількісних
показників у форматі інструкції, зробив це таким чином, що дозволяє заповнювати інструкцію у електронному вигляді, як шаблон та
контролювати поточні зміни у технологіях та на робочому місці працівника. Розроблено форму карти ризику, яка є додатком до інструкції,
що є необхідним документом з безпеки та гігієни праці на кожному сучасному підприємстві. Розроблено методику порівняння показників
ризику, які мають технічний характер із гігієнічними, яким не приділялось достатньо уваги до цього. Наведено рекомендації по методам
оцінки ризиків та по відповідності рівнів ризиків до гігієнічної класифікації умов праці, яка застосовується в системі охорони праці в
Україні. Наведено приклад старої та нової форми інструкцій з охорони праці та карта ризику для робочого місця фрезерувальника.

Біографії авторів

Viacheslav Vоlоdymyrovych Berezutskyi, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою «Безпека праці та навколишнього середовища»

Olha Igoryvna Ilinska, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Старший викладач кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища»

Посилання

Rothstein H. et al. Varieties of risk regulation in Europe: coordination, complimentarily and occupational safety in capitalist welfare states. Socio-Economic Review. 2019, Vol. 17, №. 4. pp. 993-1020.

Jilcha K., Kitaw D. Industrial occupational safety and health innovation for sustainable development. Engineering science and technology, an international journal. 2017, Vol. 20. no. 1. pp. 372-380.

Atkinson W. Enterprise risk management at Wal-Mart. Risk Management. 2003, Vol. 50. no. 12. pp. 36-40.

Berezuts'kyy V. V., Il'yins'ka O. I. Dosvid vprovadzhennya ryzyk-oriyentovanoho pidkhodu v systemu upravlinnya okhoronoyu pratsi na pidpryyemstvi. [Experience in implementing a risk-oriented approach to occupational safety management at the enterprise]. Zbirnyk tez dopovidey XI -yi mizhnarodnoyi naukovo-metodychnoyi konferentsiyi ta 138 Mizhnarodnoyi konferentsiyi (EAS) «Bezpeka lyudyny u suchasnykh umovakh» (5-6 hrudnya 2019 r.) [Proceedings of the XI International Scientific and Methodological Conference and 138 International Conference (EAS) "Human Security in Modern Conditions" (December 5-6, 2019)] Kharkov,: FOP Panov A.M. Publ., 2019. pp. 26-27.

Berezuts'kyy V. V. Ryzyk oriyentovanyy pidkhid v okhoroni pratsi. [Risk-oriented approach in labor protection.] LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 108 p.

Berezuts'kyy V. V., Horbenko V. V. Otsinka ryzykiv vid KhPI. [Risk assessment of HPI]. Okhorona pratsi. [Occupational safety]. 2017. no. 11. pp. 22-24.

NPAOP 0.00-4.15-98 Polozhennya pro rozrobku instruktsiy z okhorony pratsi. [Legal act 0.00-4.15-98 Regulations on the development of instructions on labor protection.] Official Gazette of Ukraine from 23.04.1998, 1998, № 14, p. 258.

DSaNPiN Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu [State Standard Hygienic classification of labor on the indicators of harmfulness and danger of factors of the production environment, the severity and intensity of the labor process]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0472-14 (accessed 20.04.2020).

Kundiyev Yu.I., Yavorovs'kyy O. P., Shevchenko A. M. ta in. Hihiyena pratsi: pidruchnyk [Occupational hygiene: a textbook]. Kiev, VSV "Medytsyna" Publ., 2011. 904 p.

DSTU EN ISO 12100:2016 Bezpechnist' mashyn. Zahal'ni pryntsypy proektuvannya. Otsinyuvannya ryzykiv ta zmenshennya ryzykiv (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) [State Standard EN ISO 12100: 2016 Safety of machines. General principles of design. Risk assessment and risk reduction (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)]. Kyiv: DP "UkrNDNTs" Publ., 2018.

DSTU ISO 31000 :2018 Menedzhment ryzykiv. Pryntsypy ta nastanovy (ISO 31000:2018, IDT) [State Standard ISO 31000: 2018 Risk management. Principles and guidelines (ISO 31000: 2018, IDT)]. Available at: http://online. budstandart. com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=80322 (accessed 20.05.2020).

Nakaz vid 30.03.2017 N 526 "Pro vnesennya zmin do Polozhennya pro rozrobku instruktsiy z okhorony pratsi" [Order of 30.03.2017 N 526 "About modification of the Situation on development of instructions on labor protection"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0779-17 (accessed 1.06.2020).

NPAOP 0.00-1.71-13 "Pravyla okhorony pratsi pid chas roboty z instrumentom ta prystroyamy" [Legal act 0.00-1.71-13 "Rules of labor protection when working with tools and devices"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0327-14 (accessed 20.0.2020).

Instruktsiyi z OP ta PB [Instructions on OS]. Available at: http://kntu.net.ua/ukr/ content/ view/full/11474 (accessed 20.04.2020).

DSTU ISO 31010 Keruvannya ryzykom. Metody zahal'noho otsinyuvannya ryzyku (IEC/ISO 31010:2009, IDT) [State Standard ISO 31010 Risk management. General risk assessment methods (IEC / ISO 31010: 2009, IDT)] Kyiv: Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine Publ., 2015. 74 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12