Фінансування журналу

Видавець

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи ДК № 5478 від 21.08.2017 р. 61002, Харків, вул Кирпичова, 2

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”